Vítám Vás na stránkách JUDr. Danuše Polláková Staňkové, insolvenční správkyně. 

 

                

                            

Naše kancelář se specializuje  na Insolvenční právo a řešení úpadku fyzických i právnických osob. Zaměřujeme se zejména na sepis Insolvenčního návrhu na povolení oddlužení a poradenství v oblasti dluhové pasti.

 

 

                                                                          

                                                                JUDr. Danuše Polláková Staňková 

 

                

                            

 

Jsem absolventkou právnické fakulty University Karlovy, kterou jsem ukončila v roce 1981 a v následujícím roce jsem získala titul doktorka práv (JUDr.).

V advokacii pracuji od roku 1984. Praxi advokátního koncipienta jsem vykonávala v letech  1984 až 1987v advokátní poradně v Děčíně.  V roce 1987 jsem složila advokátní zkoušky a od té doby pracuji nepřetržitě jako advokát, nejprve v advokátní poradně v Děčíně, poté v advokátní poradně v Pardubicích. Od roku 1990 pracuji ve vlastní advokátní kanceláři.  

Od roku 1992 jsem vykonávala vedle advokacie činnost správce konkursní podstaty podle z. č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. V současné době vykonávám činnost insolvenčního správce podle z. č. 182/2006 Sb. 

                                                                          

                                                                JUDr. Danuše Polláková Staňková 

 


Kontakt

sídlo kanceláře:

Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice

tel. fax 466921797
mobil 606614681