Archiv článků

18.09.2012 11:26

Exekutor zabavoval věci neprávem.

Nejvyšší správní soud po vleklém řízení rozhodl, že exekuce věcí rodičů dlužnice před osmi lety byla protiprávní. Exekutoři se dopustili závažného porušení zákona, pravil soud a nejvýkonnějšího terénního exekutora v zemi, JUDr. Tomáše Vránu z Přerova, napomenul. Podrobněji na:...

Celý článek

—————

15.08.2012 08:26

Vláda schválila návrh nového katastrálního zákona

Vládní kabinet projednal dne 15. 8. 2012  návrh nového zákona o katastru nemovitostí. Mezi navrhované změny patří například zpoplatnění některých zápisů, které byly doposud zdarma, například výmazu zástavního práva. Návrh reaguje na nový občanský zákoník a zavádí nové typy práv. Nově se bude...

Celý článek

—————

15.08.2012 08:24

Připravovaná novela insolvenčního zákona postihující šikanózní návrhy na zahájení insolvenčního řízení

  Zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dále jen „insolvenční zákon“ byl od počátku nabytí účinnosti několikrát novelizován. Výjimkou není ani rok 2012, kdy je projednávána zcela zásadní novela, jejímž prostřednictvím se...

Celý článek

—————

14.08.2012 08:38

Od 1. 1. 2014

nás čeká rozsáhlá změna soukromého práva, která se dotkne každého a prakticky všech oblastí života. Dne 22.3.2012 byly publikovány ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012Sb. občanský zákoník a pod č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tyto dva...

Celý článek

—————

13.08.2012 06:56

Novela poštovního zákona

Novela poštovního zákona otevřela trh soutěži . Dne 13. června podepsal prezident novelu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů. Novela s účinností k lednu 2013 změní právní úpravu tak, aby byla v souladu s nejnovějšími liberalizačními tendencemi na evropské...

Celý článek

—————

11.08.2012 16:36

Války při rozvodech: Lidé se přou i o mražené jahody či psa

Rodinné hádky a spory, které často vedou až k rozpadu manželství, rozvodem zdaleka nekončí. Dělení majetku bývá pak u soudů často válkou o každý chlup. Soudci a advokáti musí ve vypjatých případech například řešit i takové nesmysly, jako je ustanovení rozvrhu hodin pro použití WC v bytě, kde...

Celý článek

—————

11.08.2012 16:32

Zoufalí věřitelé žádají vězení pro dlužníky

Věřitelé čím dál tím hlasitěji volají po tom, aby stát zřídil vězení pro dlužníky. Zadluženost obyvatelstva začíná být neúnosná. U tisíců lidí není představitelné, že své dluhy někdy aspoň z části zaplatí. Celý článek najdete na...

Celý článek

—————

11.08.2012 16:30

Naschvály a trucy. Češi jsou schopni se soudit o banality

Češi jsou stále svárlivější a stávají se z nich nesmiřitelní sudiči. V soukromých a podnikatelských věcech se mnohdy až do úplného finančního vykrvácení soudí o vyložené malichernosti, místo toho, aby se dohodli. A prosoudí mnohdy více, než je hodnota předmětu sporu. Celý článek najdete na...

Celý článek

—————

11.08.2012 16:26

Zákon o mediaci

  Dne 2. května 2012 byl po dlouhotrvajících jednáních a diskusích schválen zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, a to zejména jako výsledek implementace směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2008/52/ES do českého právního řádu. Zákon o mediaci by měl nabýt účinnosti dne 1. září 2012. Celý...

Celý článek

—————

08.08.2012 16:40

sídlo:

Pardubice, Masarykovo nám. 1484 telefon: 466921797 mobil: 606614681 mail: stankova.ak@email.cz dat. schránka:

Celý článek

—————


Kontakt

sídlo kanceláře:

Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice

tel. fax 466921797
mobil 606614681