14.08.2012 08:38

Od 1. 1. 2014

nás čeká rozsáhlá změna soukromého práva, která se dotkne každého a prakticky všech oblastí života.

Dne 22.3.2012 byly publikovány ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012Sb. občanský zákoník a pod č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tyto dva zákony přinesou řadu zásadních změn. Podrobnosti k tomuto tématu, včetně odkazů na text nových zákonů, najdete v sekci "Aktuality", pod názvem Kodifikace soukromého práva.

—————

Zpět


Kontakt

sídlo kanceláře:

Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice

tel. fax 466921797
mobil 606614681